Δείτε όλες τις αγγελίες ακόμα και απο το κινητό σας!

A A A

Το Private Teacher.gr αποτελεί μια υπηρεσία η οποία παρέχει τη δυνατότητα προβολής ιδιωτών, σχολών και φροντιστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ενδιαφερόμενους μαθητές.

Οι υπηρεσίες καταχώρησης αγγελιών ιδιαίτερων μαθημάτων και καταχωρίσεων σχολών και άλλων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων παρέχεται δωρεάν. Το Private Teacher παρέχει επίσης τη δυνατότητα βελτίωσης της θέσης προβολής και επισήμανσης αγγελιών και καταχωρίσεων από τους ιδιοκτήτες τους. Το κόστος των υπηρεσιών αυτών αναγράφεται αναλυτικά στα ανάλογα σημεία της ιστοσελίδας και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση πέραν αυτής της αναφοράς τους στα ανάλογα σημεία του καταλόγου.Η υπηρεσία επιβεβαίωση τηλεφώνου αγγελίας είναι προαιρετική και γίνεται με αποστολή sms. Απαγορεύεται η αναφορά τηλεφώνου επικοινωνίας μέσα στο κείμενο της αγγελίας ή οπουδήποτε αλλού πέραν του ειδικού πεδίου τηλεφώνου που συμπληρώνεται αυτόματα μετά την διαδικασία επιβεβαίωσης μέσω sms.  To Private Teacher διατηρεί το δικαίωμα να επεμβαίνει σε αγγελίες και καταχωρήσεις που δεν τηρούν τους όρους χρήσης διαγράφοντας μέρος του περιεχομένου τους. Σε περίπτωση που η παραβίαση των όρων χρήσης είναι επανειλημμένη, τότε μπορεί να ακολουθήσει η πλήρης διαγραφή του λογαριασμού, για την οποία ο χρήστης θα ειδοποιείται.

Σκοπός των υπηρεσιών του Private Teacher είναι η παροχή στους χρήστες, της δυνατότητας προβολής σε τρίτους οι οποίοι αναζητούν καθηγητές ή εκπαιδευτές για προσωπική τους ανάγκη. Η υπηρεσία Private Teacher δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνεται η οικονομική συμφωνία του προβληθέντα καθηγητή / σχολής και του ενδιαφερόμενου. Η οικονομική σχέση των δύο παραπάνω έγκειται σε μεταξύ τους συμφωνία, την οποία η υπηρεσία μας δεν μπορεί να ελέγξει και συνεπώς δεν ελέγχει. Οι τίτλοι σπουδών, ο επαγγελματισμός και η ποιότητα διδασκαλίας του κάθε προσβληθέντα καθηγητή ή σχολής επίσης δεν ελέγχεται από την υπηρεσία μας.

Απαιτήσεις της υπηρεσίας από εγγεγραμμένους χρήστες

Με την αποδοχή των όρων χρήσης της υπηρεσίας μας ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει συμφωνήσει με τα παρακάτω :

  • Το αντικείμενο διαφήμισης της σχολής ή της δραστηριότητάς του δεν  εμπίπτει σε προσπάθεια προσβολής της δημοσίας αιδούς καθώς και σε πορνογραφία, ναρκωτικά ή άλλες δραστηριότητες που ενδεχομένως να περιέχουν δικαστικό ή ποινικό ενδιαφέρον. Το αντικείμενο της αγγελίας πρέπει να είναι καθαρά εκπαιδευτικού χαρακτήρα και να μην πρόκειται για άλλου είδους διαφήμιση. 

  • Το αντικείμενο προβολής αφορά ιδιοκτησία του χρήστη και δεν πρόκειται για προσπάθεια δυσφήμισης τρίτου. Σε τέτοια περίπτωση και μετά από υπόδειξη , το Private Teacher κατέχει και χρησιμοποιεί το δικαίωμα κατάργησης του χρήστη και παροχής όλων των συσχετιζόμενων δεδομένων σε νομικές αρχές εφόσον ζητηθεί.

  • Η πιθανή σύνταξη άρθρων από τον χρήστη αφορά προσωπική του πνευματική ιδιοκτησία και δεν πρόκειται για πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου ή νομικής οντότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει ρητά την πηγή της πληροφορίας και αν δεν το κάνει αυτό, το Private Teacher κατέχει και χρησιμοποιεί το δικαίωμα αναστολής του άρθρου ή των υπηρεσιών του χρήστη καθώς και παροχή των εμπλεκόμενων συλλεγομένων πληροφοριών σε νομικές αρχές εφόσον αυτό ζητηθεί.

  • Προσβλητική γλώσσα σε οποιοδήποτε τομέα υπηρεσιών του Private Teacher συνεπάγεται τροποποίηση του περιεχομένου από το Private Teacher χωρίς ενημέρωση του χρήστη. Διαρκής και επαναλαμβανόμενη παρόμοια ενέργεια συνεπάγεται σε αναστολή των υπηρεσιών επ’ αόριστο.

  • Εφόσον κάποιος χρήστης επιθυμεί να αφαιρέσει την καταχώρισή του, έχει ο ίδιος αυτή τη δυνατότητα.

Προσωπικά δεδομένα

Η υπηρεσία Private Teacher ως κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχει χρειάζεται να συλλέγει κάποια προσωπικά δεδομένα για τους χρήστες της. Από αυτά τα στοιχεία, κάποια ( στην επιλογή του χρήστη ) δημοσιεύονται στον κατάλογό μας και τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται από το Private Teacher για εσωτερική χρήση όσον αφορά την επικοινωνία με τον πελάτη.

Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για την ορθή παροχή των αναγραφόμενων υπηρεσιών και δε δίδονται σε τρίτους για κανένα λόγο, πριν την έγγραφη συμφωνία του χρήστη. Επίσης οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Private Teacher μόνο για δική του διαφημιστική χρήση και χωρίς να εμπλέκεται τρίτος ή υπηρεσία από τρίτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων σε web server και δεν είναι προσβάσιμες παρά μόνο από το Private Teacher και το προσωπικό διαχείρισής του.